Algemene voorwaarden

Om de behandeling/massage die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Praktijk op Eigen Kracht ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling/massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek  en de behandeling/massage aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 5. Bij Praktijk op Eigen Kracht worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 6. Bij koorts, griep mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 8. Betaling verloopt contant of via een achteraf toegezonden factuur.
 9. Praktijk op Eigen Kracht is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 10. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Praktijk op Eigen Kracht niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.
 11. Het privacy reglement is van toepassing. Zie privacyverklaring