Privacyverklaring

Praktijk op Eigen Kracht is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor healing en ontspanningsmassage

Contact gegevens: 
Adres: akkerroosstraat 8, 5761 EX Bakel
website: www.opeigenkracht.eu 
e-mail: info@opeigenkracht.eu 
Telefoonnummer: 06 43 59 88 41

Praktijk op Eigen Kracht vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.
Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:

Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Slaapgedrag
Energieniveau
Bijzonderheden gezondheid
Verwachtingen
Sport/hobby’s
Bijzonderheden gezondheid

Praktijk op Eigen Kracht verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Om de behandeling/massage goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
-Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
-Voor het afhandelen van de betaling.

De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten praktijkruimte bewaard. Praktijk op Eigen Kracht houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Praktijk op Eigen Kracht.

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Praktijk op Eigen Kracht

Praktijk op Eigen Kracht gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op. Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens